پرش لینک ها

استودیو روانو

«روانو» راوی روایت‌های ناگفتۀ تاریخ است.
دریچه‌ای رو به دنیای زمان؛
برای دیدنِ ندیده‌ها و شنیدنِ نشنیده‌ها!
یک مجموعۀ تحلیلی که می‌کوشد،
روایتی نو از رویدادها ارائه کند.
روایتی خلافِ روایتِ رایجِ رسانه ها!
هر بار، صفحه‌ای تازه از تاریخ را ورق خواهیم زد!

روانو را بیشتر بشناسید…

مشاهده
بکشید